Dzienne archiwum: 4 września 2018

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY.


1 września, jak co roku spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, by rozpocząć nowy rok szkolny. Obok uczniów klas pierwszych i drugich wstawiło się 95 pierwszoklasistów, na początku lekko przestraszeni, ale szybko się ze sobą zintegrowali i z uśmiechem wysłuchali informacji o szkole. Zwracając się do zgromadzonych, Pan dyrektor Marek Świder zwrócił uwagę na wyzwania, które czekają uczniów klas pierwszych-adaptacja w nowym środowisku, jak jednak powiedział „Nie taki Romer straszny”, przed uczniami klas trzecich  trudne zadanie – osiągnąć wyniki przynajmniej takie, jak tegoroczni maturzyści.
 Pan dyrektor poinformował społeczność szkolną o wynikach tegorocznej matury; po raz kolejny zdanej w 100% – jedyna szkoła w powiecie z takim wynikiem. Aż 32 maturzystów osiągnęło 100% wynik zarówno z matury ustnej jak i pisemnej Najlepsi z nich: Sylwia Jaśkowiak z klasy 3b (94,50%), Gabriela Porada z klasy 3a (91,83%) i Radosław Gałka z klasy 3b (89,50), otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.  Ubiegły rok szkolny obfitował również w wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych (ich uczestnicy zapewnili sobie indeksy na studia), zawodach sportowych (drużyna dziewcząt Ligii LA wyjeżdża do Kołobrzegu na mistrzostwa Polski).
 Pan dyrektor zachęcał również do skorzystania  z dodatkowych zajęć, które szkoła oferuje (wymiana polsko –niemiecka, polska-izraelska, działa chór szkolny ”Animato”, wydawana jest gazeta „Wieści Rabczańskie”, działają koła przedmiotowe i inne). Na koniec  powiedział  „Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu codziennym a także wielu sukcesów naukowych, niech pobyt w szkole w tym roku będzie twórczy i przyniesie wiele zadowolenia uczniom i wszystkim pracownikom szkoły”.
Tak więc „odrobina” ciężkiej pracy i kolejne sukcesy murowane !