Oferta szkoły

 

Mając na względzie świadomy i najlepszy dobór ukierunkowania naszych uczniów proponujemy uczniom klas pierwszych realizację przedmiotów w zakresie podstawowym. Przedmioty rozszerzone będą realizowane od klasy drugiej. Na wniosek klasy można zweryfikować wybór przedmiotów rozszerzonych po zakończeniu nauki w klasie pierwszej.

 

Proponowane oddziały w roku 2017/2018:

 

Klasa humanistyczna:

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach humanistycznych oraz dziennikarskich.

  • Przedmioty rozszerzone: historia, j. polski, j. angielski.
  • Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa – współpraca z zawodowymi dziennikarzami, wydawanie gazety „Wieści Rabczańskie”, warsztaty dziennikarskie.

Klasa biologiczno- chemiczna:

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski.

Klasa matematyczno – fizyczna:

Klasa przygotowująca do studiowania na kierunkach technicznych

  • Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,język angielski.

Klasa geograficzno-matematyczna:

  • Przedmioty rozszerzone:geografia, matematyka, język angielski.

 

Liceum Romera, szkoła z 90 – letnią tradycją, dbająca o dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych. Stwarza przyjazną atmosferę do nauki i rozwoju, kładzie duży nacisk na postawy patriotyczne, obywatelskie oraz kulturę osobistą.
W szkole działa wiele kół zainteresowań: kółko dziennikarskie (wydajemy gazetę Wieści Rabczańskie), teatralne, filmowe,  językowe oraz kółka przedmiotowe.
W ramach współpracy z AGH organizujemy Rok Zerowy  z matematyki i fizyki.
Szkoła od kilku lat prowadzi wymianę polsko – niemiecką, w ramach której młodzież z obydwu krajów odwiedza się, doskonali język oraz poznaje kulturę i tradycję. W tym roku nasza młodzież po raz pierwszy wzięła udział w wymianie polsko-izraelskiej.
By rozwijać sprawność fizyczną i spełniać marzenia o sportowych sukcesach, szkoła oferuje świetnie wyposażoną halę sportową. Jej dużym atutem jest ŚCIANKA WSPINACZKOWA.

Co roku w szkole realizowane są różne projekty edukacyjne m.in. Romer i Podhale dla dzieci z Mathare, który w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej Otwarta Szkoła otrzymał I miejsce w kategorii – Edukacja Globalna, jako jedna z 10 szkół w Polsce wzięliśmy udział w projekcie „Bliżej siebie – historia i kultura dwóch narodów” w ramach którego, odbyła się wymiana polsko – izraelska.

 

Font Resize
Contrast