„ARS – czyli jak dbać o miłość” 

              Już po raz piąty nasze liceum realizuje program edukacyjny „ARS – czyli jak dbać o miłość?”, który stanowi istotną część projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy..
            Jak pokazują badania na których oparł się autor programu dr Krzysztof Wojcieszek, wbrew powszechnej opinii, niezależnie od płci i wieku, to na szczycie hierarchii wartości młodzież sytuuje: bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, wolność, mądrość i szczęście. Niewątpliwie o miłość trzeba dbać, a to wymaga „sztuki”, wypracowania pewnych umiejętności, w tym zwłaszcza dojrzałego i bezpiecznego stylu życia. Dlatego głównym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia ich samych i ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych m.in.: alkoholu, papierosów, czy innych substancji psychoaktywnych (tj. narkotyki, dopalacze).

„TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”


         W roku szkolnym 2017/2018 I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce -Zdroju przystąpiła do programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie” organizowanej  w ramach programu polityki zdrowotnej „ Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Oddanie krwi to bardzo szlachetny gest. Uczniowie naszego liceum, co roku uczestniczą w akcji Honorowego Oddawania Krwi przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu. Zachęcamy również Państwa do zostania Honorowym Dawcą Krwi, która niewątpliwe ratuje życie. Krew można oddać w następujących oddziałach:

 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ
  tel. (0 18) 266 45 27
 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Myślenicach
  ul. Szpitalna 2
  30-663 Myślenice
  tel. (0 12) 273 02 20
 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Nowym Sączu
  ul. Kazimierza Wielkiego 9a
  33-300 Nowy Sącz
  tel. (0 18) 442 05 07
 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Zakopanem
  ul. Szymony 14
  34-500 Zakopane
  tel. (0 18) 201 27 27
 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Limanowej
  ul. Piłsudskiego 61
  34-600 Limanowa
  tel. (0 18) 337 10 43
 • Oddział Terenowy RCKiK Kraków w Suchej Beskidzkiej
  ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka
  tel. 033 872 32 99

„Wybierz życie – Pierwszy krok” 

            Po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy. Program ten realizowany jest we współpracy      z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu i skierowany jest do klas pierwszych ponadgimnazjalnych.
            Wiedz o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Tymczasem kształtowanie świadomości zdrowotnej jest niezwykle istotnym elementem na każdym etapie edukacji.
Celem programu jest:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne. Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

W trakcie zajęć uczniowie poznają czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) oraz otrzymują materiały.

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie