Wymagania edukacyjne

ks. Artur Głąb
s. Teresa Murza
religia
Jolanta Ciężadlik - Nosal,
Magdalena Stankiewicz
Magdalena Zalewska-Tomalak
język polski
język polski -rozszerzenie
Agata Dworszczak
Agnieszka Polczak
biologia
biologia-rozszerzenie
chemia
chemia-rozszerzenie
Sylwia Łoboda
Alina Małocha
Urszula Pacholka
Joanna Wójcik
Monika Kosek-Zembura
język angielski
język angielski-rozszerzenie
język angielski (po szkole podstawowej)
Jadwiga Bargiel
Joanna Lichoń
Wiesław Perucki
wychowanie fizyczne
Wiesław Peruckiedukacja dla bezpieczeństwa
Judyta Karkula
Lidia Kloc
Jolanta Wronka
Marek Świder
matematyka
matematyka-rozszerzenie
Magdalena Zalewska- Tomalakwiedza o kulturze
Bogusław Lańczyk
Marzena Lańczyk
Agata Maksymiak
język niemiecki
Sabina Wójcikgeografia
geografia-rozszerzenie
przyroda
Grzegorz Miśkiewiczmuzyka
Beata Świderfizyka
fizyka-rozszerzenie
informatyka
Anna Morawska
Tomasz Wróbel
historia
historia-rozszerzenie
wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
Stanisław Pochłopieńpodstawy przedsiębiorczości