Wymagania edukacyjne

s. Dominika Moskalreligia
Jolanta Ciężadlik - Nosal,
Magdalena Stankiewicz
Magdalena Zalewska-Tomalak
język polski
język polski -rozszerzenie
Agata Dworszczak

biologia
biologia-rozszerzenie
Iwona Lipka,
Joanna Waksmundzka

chemia
chemia-rozszerzenie
Urszula Pacholka
Joanna Wójcik
Małgorzata Gargas-Sadłowska
Patryk Bachul
Sylwia Łoboda
język angielski
język angielski-rozszerzenie
Jadwiga Bargiel
Joanna Lichoń
Wiesław Perucki
Małgorzata Szaruga
wychowanie fizyczne
Wiesław Peruckiedukacja dla bezpieczeństwa
Justyna Hodana
Jolanta Wronka
Marek Świder
Beata Świder
matematyka
matematyka-rozszerzenie
Bogusław Lańczyk
Anna Stopińska
język niemiecki
Sabina Wójcikgeografia
geografia-rozszerzenie
Grzegorz Miśkiewiczmuzyka
Beata Świderfizyka
fizyka-rozszerzenie
Mateusz Maciaszekinformatyka
informatyka - rozszerzenie
Anna Morawska
Tomasz Wróbel
Kamil Stobieniecki
historia
historia-rozszerzenie
wiedza o społeczeństwie
historia i teraźniejszość
Stanisław Pochłopieńpodstawy przedsiębiorczości