s. Dominika Moskalreligia
Jolanta Ciężadlik - Nosal,
Magdalena Stankiewicz
Wojciech Trela
język polski
język polski -rozszerzenie
Agata Dworszczak,
Agnieszka Polczak

biologia
biologia-rozszerzenie
Iwona Lipka

chemia
chemia-rozszerzenie
Urszula Pacholka
Joanna Wójcik
Małgorzata Gargas-Sadłowska
Patryk Bachul
Sylwia Łoboda
język angielski
język angielski-rozszerzenie
Joanna Lichoń
Wiesław Perucki
Małgorzata Szaruga
wychowanie fizyczne
Wiesław Peruckiedukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wronka
Marek Świder
Beata Świder
Renata Chariasz

matematyka
matematyka-rozszerzenie
Bogusław Lańczyk
Anna Stopińska
język niemiecki
Urszula Łopata,
Jakub Kołodziejczyk
geografia
geografia-rozszerzenie
Grzegorz Miśkiewiczmuzyka
Beata Świderfizyka
fizyka-rozszerzenie
Mateusz Maciaszekinformatyka
informatyka - rozszerzenie
Anna Morawska
Kamil Stobiecki
historia
historia-rozszerzenie
wiedza o społeczeństwie
historia i teraźniejszość
Stanisław Pochłopieńpodstawy przedsiębiorczości

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie