Home » Dokumenty » Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne

ks. Artur Głąb
s. Teresa Murza
religia
Jolanta Ciężadlik - Nosal,
Magdalena Stankiewicz
Magdalena Zalewska-Tomalak
język polski
Agata Dworszczak
biologia
chemia
Sylwia Łoboda
Alina Małocha
Urszula Pacholka
Joanna Wójcik
Monika Kosek-Zembura
język angielski
Jadwiga Bargiel
Joanna Lichoń
Wiesław Perucki
wychowanie fizyczne
Wiesław Peruckiedukacja dla bezpieczeństwa
Judyta Karkula
Lidia Kloc
Jolanta Wronka
Marek Świder
matematyka
Magdalena Zalewska- Tomalakwiedza o kulturze
Bogusław Lańczyk
Marzena Lańczyk
Agata Maksymiak
język niemiecki-Bogusław Lańczyk
język niemiecki
Sabina Wójcikgeografia
przyroda
Agnieszka Polczakbiologia
Grzegorz Miśkiewiczmuzyka
Beata Świderfizyka
informatyka
Anna Morawska
Tomasz Wróbel
historia
wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
Stanisław Pochłopieńpodstawy przedsiębiorczości