Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki.
Wartość całkowita projektu: 8 758,62 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 7 444,82 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 875,80 PLN

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z fizyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji i zastosowanie fizyki w różnych dziedzinach nauki i techniki

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
Prowadzenie zajęć on-line z fizyki

REZULTATY:
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru fizyka

OKRES REALIZACJI:
02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załączniki, w tym formularz zgłoszenia