Home » Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze chemii

Wartość całkowita projektu: 27 526,35 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 23 397,39 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 752,64 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze chemii, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, a uczelniami wyższymi z województwa małopolskiego

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z chemii

REZULTATY:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę
i umiejętności z obszaru chemia na zajęciach on-line

OKRES REALIZACJI:

  • 06.09.2021 r. – 24.06.2022 r.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załączniki, w tym formularz zgłoszenia

 

Font Resize
Contrast