Małopolska Chmura Edukacyjna

 

 

 

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze biologia

Wartość całkowita projektu:  41 591,74 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 35 352,97 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 4 159,18 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju kompetencji kluczowych z biologii, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami, którymi zajmuje się biologia, a praktycznymi zastosowaniami dziedziny w różnych gałęziach życia i nauki.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z biologii

REZULTATY:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę
i umiejętności z obszaru biologia na zajęciach on-line

OKRES REALIZACJI:

  • 09.2020 r. – 25.06.2021 r.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załączniki, w tym formularz zgłoszenia

 

Font Resize
Contrast