Rozwój kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze kształcenia ogólnego: informatyka

Wartość całkowita projektu: 6 574,13 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 5 588,01 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 657,41 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju kompetencji kształcenia z informatyki oraz wzrost zainteresowania tą dziedziną nauki

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Zajęcia on-line z informatyki

REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

OKRES REALIZACJI:

  • 09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załączniki, w tym formularz zgłoszenia

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie