Samorząd uczniowski

 Chcemy aby uczniowie zżyli się bardziej ze szkołą i sobą nawzajem, realizowali swoje pasje, a życie  szkolne było urozmaicone.

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Oliwia Możdżeń
  • Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Jakub Kołodziejski
  • Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:  Stanisław Wiewiórkowski
  • Skarbnik Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Skóbel

 

„Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (…) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych. ”             J. Radziewicz