Rada rodziców

Przewodnicząca :

Beata Pietraszek-Stachowicz

Skarbnik, Sekretarz:

Ewa Gruca