Zasady funkcjonowania liceum w czasie zdalnego nauczania

Zasady funkcjonowania liceum w czasie zdalnego nauczania