Informacja

W pierwszym tygodniu roku szkolnego odbędzie się kiermasz książek, na którym uczniowie będą mogli zakupić książki od starszych kolegów i koleżanek.

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych

L.P.przedmiotprogram - autorpodręcznik -wydawnictwo
1
Język polski podstawowyBarbara Pałasz
Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
SZTUKA WYRAZU- podręcznik do liceum i technikum,zakres podstawowy rozszerzony, autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński.
- GWO
2Język polski rozszerzony
Barbara Pałasz
Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
SZTUKA WYRAZU- podręcznik do liceum i technikum,zakres podstawowy i rozszerzony, autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński.
3Język angielski podstawowy
Program nauczania - 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, aut. M. Krajewska, E. Piotrowska;
Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum wariant III 1.P, K. Mrozowska-Linda.
M. Rosińska , L. Edwards ‘Password Reset’ wydawnictwo: Macmillan,
Praca zbiorowa ‘My Perspectives’ wydawnictwo: Nowa Era,
E. Sharman, M Duckworth ‘Vision’, wydawnictwo: Oxford.
4Język angielski rozszerzony
Program nauczania - 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, aut. M. Krajewska, E. Piotrowska;
Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum wariant III 1.R, K. Mrozowska-Linda.
M. Rosińska ‘Password Reset’ wydawnictwo: Macmillan,
Praca zbiorowa ‘My Perspectives’ wydawnictwo: Nowa Era,
E. Sharman, M Duckworth ‘Vision’, wydawnictwo: Oxford
5Język niemieckiProgram nauczania j. niemieckiego dla klas I – IV liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikumG. Montoli, D. Mandelli, N. Linzi; “Komplett plus 1” – wydawnictwo LektorKlett
6MuzykaProgram opracowany przez nauczyciela
7Geografia podstawowa
Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografiiRoman Malarz, Marek Więckowski
Oblicza geografii 1 . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.
8Geografia rozszerzona
Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografiiRoman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Oblicza geografii 1 . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar, Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era
9Biologia podstawowaProgram nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. Autor: Katarzyna KłosowskaBiologia na czasie 1. Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.
Anna Helmin, Jolanta Holeczek
10Biologia rozszerzona
Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony Biologia na czasie Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 rokuBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era
Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski
11Chemia podstawowa
Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum − To jest chemia. Autorzy: Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo: Nowa Era
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
12Chemia rozszerzona
Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia. Autorzy: Maria Litwin Szarota Styka-WlazłoTo jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo: Nowa Era
Maria Litwin, Szarota Styka- Wlazło, Joanna Szymońska

13Fizyka podstawowaMarcin Braun, Weronika ŚliwaOdkryć fizykę. Marcin Braun, Weronika Śliwa
14Fizyka rozszerzona
Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta WójtowiczZrozumieć fizykę. Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz
15Matematyka podstawowa
Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy. M . Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, T. SzwedMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
16Matematyka rozszerzona
Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres rozszerzony.M. Kurczab, E. Kurczan, E.Świda, T. SzwedMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
17WFStanisław Żołyński - Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania.
18Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa Edycja
Bogusława Breitkopf,Mariusz Cieśla Edukacja dla Bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa EdycjaBogusława Breitkopf,Mariusz Cieśla Edukacja dla Bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Nowa Edycja
19ReligiaZ Bogiem w dorosłe życie. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Podręcznik: U źródeł wolności
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,
E. Maniecka
wyd. św. Stanisława
20informatyka podstawowaGrażyna Koba „Teraz Bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych„Teraz Bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych - Grażyna Koba
Wydawnictwo MIGRA SP. ZOO, zakres podstawowy
21informatyka rozszerzonaGrażyna Koba „Teraz Bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych„Teraz Bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych - Grażyna Koba
Wydawnictwo MIGRA SP. ZOO, zakres rozszerzony
22historia podstawowaM. Pawlak, A. Szwed
Poznać Przeszłość – podręcznik do historii Zakres Podstawowy. Nowa Edycja
23historia rozszerzonaR. Kulesza, K. Kowalewski
Zrozumieć Przeszłość – podręcznik do historii dla liceum. Nowa Edycja
24biznes i zarządzanieKrok w biznes i zarządzanie. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 1.
red. Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.

Szkolny zestaw podręczników dla klas od drugiej do czwartej

L.P.przedmiotprogram - autorpodręcznik -wydawnictwo
1
Język polski podstawowyBarbara Pałasz
Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
SZTUKA WYRAZU- podręcznik do liceum i technikum,zakres podstawowy rozszerzony, autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński.
- GWO
2Język polski rozszerzony
Barbara Pałasz
Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum
SZTUKA WYRAZU- podręcznik do liceum i technikum,zakres podstawowy i rozszerzony, autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński.
3Język angielski podstawowy
Program nauczania - 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, aut. M. Krajewska, E. Piotrowska;
Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum wariant III 1.P, K. Mrozowska-Linda.
M. Rosińska , L. Edwards ‘Password Reset’ wydawnictwo: Macmillan,
Praca zbiorowa ‘My Perspectives’ wydawnictwo: Nowa Era,
E. Sharman, M Duckworth ‘Vision’, wydawnictwo: Oxford.
4Język angielski rozszerzony
Program nauczania - 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, aut. M. Krajewska, E. Piotrowska;
Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum wariant III 1.R, K. Mrozowska-Linda.
M. Rosińska ‘Password Reset’ wydawnictwo: Macmillan,
Praca zbiorowa ‘My Perspectives’ wydawnictwo: Nowa Era,
E. Sharman, M Duckworth ‘Vision’, wydawnictwo: Oxford
5Język niemieckiProgram nauczania j. niemieckiego dla klas I – IV liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikumG. Montoli, D. Mandelli, N. Linzi; “Komplett plus 1” – wydawnictwo LektorKlett
6Historia podstawowa
Robert Śniegocki: Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla LO i technikumMarcin Pawlak, Adam Szweda, Poznać przeszłość ZAKRES PODSTAWOWY , wydawnictwo: NOWA ERA
7Historia rozszerzona
Robert Śniegocki: Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikumRyszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość, wydawnictwo: NOWA ERA
8Historia i teraźniejszośćpodręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy , część 2, wydawnictwo WSiP, warszawa 2023
Izabella Modzelewska- Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar
9Geografia podstawowa
Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografiiRoman Malarz, Marek Więckowski
Oblicza geografii 1 . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.
10Geografia rozszerzona
Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografiiRoman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Oblicza geografii 1 . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar, Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era
11Biologia podstawowaProgram nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. Autor: Katarzyna KłosowskaBiologia na czasie 1. Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.
Anna Helmin, Jolanta Holeczek
12Biologia rozszerzona
Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony Biologia na czasie Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 rokuBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era
Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski
13Chemia podstawowa
Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum − To jest chemia. Autorzy: Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo: Nowa Era
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
14Chemia rozszerzona
Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia. Autorzy: Maria Litwin Szarota Styka-WlazłoTo jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo: Nowa Era
Maria Litwin, Szarota Styka- Wlazło, Joanna Szymońska

15Fizyka podstawowaL. Lehman, W. Polesiuk, G. F. WojewodaFizyka. Zakres podstawowy, Nowa Edycja L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
16Fizyka rozszerzona
B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. SalachFizyka. Zakres rozszerzony. Nowa Edycja,B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach
17Matematyka podstawowa
Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy. M . Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, T. SzwedMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
18Matematyka rozszerzona
Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres rozszerzony.M. Kurczab, E. Kurczan, E.Świda, T. SzwedMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
19Informatyka Janusz MazurInformatyka na czasie. Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki. Nowa Era
20ReligiaZ Bogiem w dorosłe życie. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Podręcznik: U źródeł wolności
ks. T. Panuś, ks. A. Kielian,
E. Maniecka
wyd. św. Stanisława

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie