Oferta szkoły

Proponowane oddziały w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa humanistyczna:

Przedmioty rozszerzone: historia, j. polski, j. angielski.
Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa – współpraca z zawodowymi dziennikarzami, wydawanie gazety „Wieści Rabczańskie”, warsztaty dziennikarskie.

Klasa biologiczno- chemiczna:
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Klasa matematyczno – fizyczna:
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

Klasa matematyczno-geograficzna:
Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski.

Liceum Romera, to szkoła z 96 – letnią tradycją, dbająca o dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych. Stwarza przyjazną atmosferę do nauki i wszechstronnego rozwoju, kładzie duży nacisk na postawy patriotyczne, obywatelskie, kulturę osobistą oraz na empatię społeczną poprzez  kreowanie postaw prospołecznych w ramach prężnie działającego wolontariatu.
W szkole działa wiele kół zainteresowań: kółko dziennikarskie (wydajemy gazetę Wieści Rabczańskie),  koło językowe oraz liczne koła przedmiotowe. W ramach współpracy z AGH organizowany jest  Rok Zerowy  z matematyki i fizyki.

Szkoła od kilku lat prowadzi wymianę polsko – niemiecką i polsko-izraelską,  w ramach której młodzież odwiedza się na wzajem, co pozwala doskonalić umiejętności językowe oraz stwarza możliwości poznawania kultury i tradycji różnych narodów.

By rozwijać sprawność fizyczną i spełniać marzenia o sportowych sukcesach, szkoła oferuje liczne zajęcia sportowe, oraz  świetnie wyposażoną halę sportową, której dużym atutem jest ścianka wspinaczkowa.

W szkole realizowane są różne projekty edukacyjne, wycieczki, wyjazdy, konkursy, olimpiady. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy, w naszym liceum możesz realizować swoje pasje, pomnażać talenty i osiągać sukcesy na miarę swoich oczekiwań.