Home » Dla kandydatów » Oferta szkoły

Oferta szkoły

Mając na względzie świadomy i najlepszy dobór ukierunkowania naszych uczniów proponujemy absolwentom gimnazjów w klasie pierwszej realizację przedmiotów w zakresie podstawowym. Przedmioty rozszerzone będą realizowane od klasy drugiej. Na wniosek klasy można zweryfikować wybór przedmiotów rozszerzonych po zakończeniu nauki w klasie pierwszej.

Proponowane oddziały w roku 2019/2020:

Klasa humanistyczna:

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach humanistycznych oraz dziennikarskich.

Przedmioty rozszerzone: historia, j. polski, j. angielski.
Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa – współpraca z zawodowymi dziennikarzami, wydawanie gazety „Wieści Rabczańskie”, warsztaty dziennikarskie.

Klasa biologiczno- chemiczna:
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski.

Klasa matematyczno – fizyczna:
Klasa przygotowująca do studiowania na kierunkach technicznych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,język angielski.

Klasa matematyczno-geograficzna:
Przedmioty rozszerzone:geografia, matematyka, język angielski.

Liceum Romera, szkoła z 94 – letnią tradycją, dbająca o dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych. Stwarza przyjazną atmosferę do nauki i rozwoju, kładzie duży nacisk na postawy patriotyczne, obywatelskie oraz kulturę osobistą.
W szkole działa wiele kół zainteresowań: kółko dziennikarskie (wydajemy gazetę Wieści Rabczańskie),  językowe oraz kółka przedmiotowe. Prężnie działa wolontariat oraz chór szkolny.

W ramach współpracy z AGH organizujemy Rok Zerowy  z matematyki i fizyki.
Szkoła od kilku lat prowadzi wymianę polsko – niemiecką, w ramach której młodzież z obydwu krajów odwiedza się, doskonali język oraz poznaje kulturę i tradycję oraz wymianę polsko-izraelską.

By rozwijać sprawność fizyczną i spełniać marzenia o sportowych sukcesach, szkoła oferuje świetnie wyposażoną halę sportową. Jej dużym atutem jest ŚCIANKA WSPINACZKOWA.

W szkole realizowane są różne projekty edukacyjne, wycieczki, wyjazdy, konkursy, olimpiady. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapraszamy!