Rewelacyjne EWD naszej szkoły. Szkoła najlepsza w gminie i powiecie!

Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom szkoły. Opracowują ją specjaliści do spraw EWD (http://ewd.edu.pl/).
Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych nie daje pełnego obrazu kształcenia w danych szkołach, gdyż nie informuje, w jakim stopniu szkoła przyczyniła się do rozwoju ucznia. Dlatego właśnie wartość EWD wskazuje na przyrost wiedzy uczniowskiej, który nastąpił w ciągu trzech lat kształcenia w liceum.
Odczytywanie wskaźnika EWD pozwala formułować odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na to, czy szkoła potrafi dobrze przygotować do matury wyłącznie ucznia zdolnego czy także słabszego (wysoki przyrost wiedzy).
Jak odczytywać wskaźniki EWD ? Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej projektu EWD – http://ewd.edu.pl.
My przybliżamy i objaśniamy najważniejsze informacje. Wyniki są prezentowane w kształcie elips w układzie współrzędnych. Położenie tych elips w poszczególnych ćwiartkach układu daje następujące informacje o szkole.

 

 

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.

Zobaczmy trzyletnie wskaźniki EWD dla języka polskiego i matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusz Romera w Rabce-Zdroju. W przypadku obu przedmiotów widoczny jest wysoki przyrost wiedzy EWD (powyżej 5), który dodatkowo potwierdzany jest wysokimi wynikami maturalnymi (ponad 105%). Zatem naszą szkołę można określić mianem tzw. SZKOŁY SUKCESU.

Wyniki egzaminu maturalnego w I LO i. E. Romera - język polski. Poziom podstawowy i rozszerzony

Wyniki egzaminu maturalnego w I LO i. E. Romera – język polski.Poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w I LO i. E. Romera – matematyka.Poziom podstawowy i rozszerzony.

 

 

 

Wybierając szkołę średnią warto zwrócić uwagę na to jak wysoką efektywność nauczania ma dana szkoła.

Zwracamy uwagę na fakt, że w naszej szkole trzyletnie wyniki EWD z języka polskiego, a w szczególności z matematyki są najwyższe w gminie i powiecie.
Wysoka skuteczność nauczania w naszej szkole jest powodem do dumy.

 

Na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ można sprawdzić wartość wskaźnika EWD wszystkich szkół w Polsce. Można tam dokonywać analiz porównawczych różnych szkół i samemu stwierdzić, która szkoła ma najwyższe efekty nauczania w ostatnich trzech latach.
Więcej na http://matura.ewd.edu.pl

Font Resize
Contrast