Zmiany w Statucie szkoły

Uchwała Nr 6 /2013/2014

Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera

w Rabce – Zdroju

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie.

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt.1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego w Rabce – Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się Rozdział VIII – Zasady Rekrutacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Font Resize
Contrast