Szkoła Dialogu

I Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Szkoły Dialogu. 8 marca 30 uczniów – uczestników projektu „Szkoła Dialogu” – wraz z Magdaleną Tomalak – koordynatorką projektu – wzięło udział w uroczystej gali podsumowania tegorocznej edycji prowadzonego już od 7 lat projektu edukacyjnego .Podczas uroczystości, która miała miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie, Romer znalazł się w gronie finalistów.
Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy kraju. Podczas cyklu czterech warsztatów młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Projekt ten bierze udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie ma miejsce podczas Gali Szkoły Dialogu.
W tegorocznej Gali Szkoły Dialogu udział wzięli m.in. Andrzej Folwarczny – Prezes Forum Dialogu, Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu RP, Anna Azari – Ambasador Izraela w Polsce, Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Warszawy, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Henryk Wujec – Przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu Między Narodami.

Font Resize
Contrast