Drodzy Rodzice!

Nowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią koronawirusa, wpływa na nas wszystkich. Ze względu na czas kwarantanny uczniowie muszą pracować samodzielnie w domu. Dla większości młodzieży może stanowić to trudność (zwłaszcza na początku).  Na co dzień w szkole, to nauczyciele starają się na różne sposoby motywować uczniów do nauki. W obecnej sytuacji zadanie to w głównej mierze spoczywa na Rodzicach. Państwo jako Rodzice jesteście teraz w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi. W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 r. do Świąt Wielkanocnych zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, w związku  z powyższym

APELUJEMY o:

  • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, młodzież w tym okresie pozostała        w domu, nie przemieszczała się, ograniczyła przebywanie w miejscach publicznych,
  • zwrócenie uwagi na konieczność wyeliminowania uczestnictwa przez uczniów w spotkaniach towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • wspieranie swoich dzieci w ten trudny czas, pomoc w organizacji zdalnego nauczania, a zwłaszcza organizacji czasu na naukę,
  • rozmawianie ze swoim dzieckiem każdego dnia na temat jego nauki w domu, dzięki czemu będziecie mieć Państwo kontrolę nad aktywnością swojego dziecka. My również dołożymy wszelkich starań, żeby zmotywować uczniów do efektywnej, zdalnej nauki w domu,
  • przypominanie młodzieży o tym, że obecny czas, w którym zawieszono funkcjonowanie szkół, nie jest czasem wolnym od nauki. W celu realizacji podstawy programowej uczniowie zobowiązani są do systematycznej pracy w znacznie większym zakresie niż w czasie normalnego funkcjonowania szkoły.
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia            i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Ze swej strony zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby pomóc Waszym dzieciom nie tylko w zdobywaniu wiedzy ale także w przetrwaniu tego trudnego dla nas wszystkich czasu.

Wszelkie informacje na temat zdalnego nauczania, jego form i zasad oceniania zostaną przesłane Państwu za pomocą dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku

DYREKCJA ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

I LO IM. E. ROMERA W RABCE-ZDROJU