Scan

Zofia Szymska 

Urodziła się 11.10.1937 r. w Myślenicach, tu ukończyła szkołę podstawową oraz LO, w 1955 r. rozpoczęła studia na WSP w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, ukończyła je w 1959 roku.

Ta wieloletnia i bardzo ceniona nauczycielka matematyki pracę zawodową rozpoczęła w 1959 r. w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Rabce, dodatkowo zatrudniona jako wychowawczyni internatu (1959-1968) oraz w Liceum dla Pracujących w Rabce (1966-1970). Od 1 września 1972 roku została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Rabce. 

Kurator Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa, w dniu 12 października 1972 r. powołał ją na stanowisko profesora szkoły średniej. W 1978 r. ukończyła studia podyplomowe z matematyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym. W 1983 roku uzyskała Drugi Stopień Specjalizacji Zawodowej. Na emeryturę odeszła z dniem 31 sierpnia 1991 roku, od 8 września 1992 roku pracowała nadal, jednak w niepełnym wymiarze sześciu godzin. Z Liceum rozstała się definitywnie z dniem 31 sierpnia 1993 r.

Odznaczona Złotą Odznaką za zasługi dla woj. Nowosądeckiego (1977 r.), Nagrodą Kuratora (1975 r.), Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią, sumienną pracę pedagogiczną (1980 r.), Nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1980 r.), oraz Nagrodą Specjalną Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej (1985 r.), odznaczona także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991r.).