DEN 2019

Jak co roku społeczność Romera obchodziła wspólne święto, na sali gimnastycznej  spotkali się nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi. Pan dyrektor Marek Świder złożył  wszystkim życzenia, wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody, także uczniowie, za pracę na rzecz szkoły otrzymali bezcenne karnety, które zwalniają ich z odpytywania w wybranym przez siebie dniu. W imieniu uczniów życzenia złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Tradycja Romera nakazuje, by pierwszoklasiści w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie, które czyni ich pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, tak też się stało. Życzymy im samych sukcesów i powodzenia w drodze do MATURY. Po części oficjalnej klasa IA zaprezentowała przygotowany przez siebie program artystyczny.