MATURA 2022

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych (matura pisemna: j. polski, matematyka, j. obcy oraz matura ustna: j. polski, j. obcy) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

Tomasz Grzybacz– średnia 91,75%

Magdalena Kluska – średnia 90,25%

Vanesa Wierzbicka – średnia 90,25%

Agnieszka Radomska  – średnia 90,25%

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Egzaminy pisemne – poziom podstawowy

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski61%53%
Matematyka72%59%
Język angielski85%73%
Język niemiecki62%66%

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski52,5%59%
Biologia27,5%37%
Chemia40,835%
Fizyka47,3%50%
Geografia49,1%43%
Historia43,8%47%
Matematyka44,3%41%
WOS85,0%
Język angielski57,5%59%
Język niemiecki61,0%56%

 

MATURA 2021

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych (matura pisemna: j. polski, matematyka, j. obcy oraz matura ustna: j. polski, j. obcy) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

Agnieszka Weszka – średnia 96,00%

Wojciech Kantor– średnia 91,25%

Julia Tempka – średnia 90,75%

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Egzaminy pisemne – poziom podstawowy

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski65%55%
Matematyka73%
60%
Język angielski83%
74%
Język niemiecki100%
66%

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski41%37%
Biologia35%32%
Fizyka79%44%
Geografia32%34%
Matematyka51%31%
WOS36%25%
Język angielski66%58%
Język niemiecki98%67%

MATURA 2020

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych (matura pisemna: j. polski, matematyka, j. obcy oraz matura ustna: j. polski, j. obcy) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

Aleksandra Podleś – średnia 91,75%

Michał Mroziński– średnia 91,25%

Adam Bandyk – średnia 90,25%

MATURA 2019

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych (matura pisemna: j. polski, matematyka, j. obcy oraz matura ustna: j. polski, j. obcy) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

Agnieszka Sasal – średnia 95,83%

Sebastian Pluta– średnia 95,50%

Albert Jamróz – średnia 93,00%

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Egzaminy pisemne – poziom podstawowy

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski56,9%53%
Matematyka78,2%
(Najlepszy wynik w powiecie)
63%
Język angielski82,7%
( II wynik w powiecie)
75%
Język niemiecki99,3%
(Najlepszy wynik w powiecie)
84%

Egzaminy ustne

Język polski  – 64,3%

Język angielski – 80,1%

Język niemiecki  – 94,4%

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski62,8%52%
Fizyka58,3%
( III wynik w powiecie)
54%
Geografia39,1%33%
Matematyka68,5%
(najlepszy wynik w powiecie)
50%
Język angielski61,8%57%
Język niemiecki73,0%67%

Spośród zdających 97 maturzystów

51 wyników 100%

26 matura pisemna,  25 matura ustna

MATURA 2018

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych(matura pisemna: j. polski, matematyka, j. obcy oraz matura ustna: j. polski, j. obcy) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym

Aleksandra Jaśkowiak – średnia 94,50%

Gabriela Porada– średnia 91,83%

Radosław Gałka – średnia 89,50%

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

 Egzaminy pisemne – poziom podstawowy

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski58,6%67%
Matematyka75,4%
(Najlepszy wynik w powiecie)
61%
Język angielski79,8%75%
Język niemiecki69,0%76%

Egzaminy ustne

Język polski  – 57,4%

Język angielski – 78,7%

Język niemiecki  – 95,0%

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

PrzedmiotWynik w I LOŚredni wynik w powiecie
Język Polski52,5%59%
Biologia27,5%37%
Chemia40,835%
Fizyka47,3%50%
Geografia49,1%43%
Historia43,8%47%
Matematyka44,3%41%
WOS85,0%
Język angielski57,5%59%
Język niemiecki61,0%56%

 

MATURA 2017

ZDAWALNOŚĆ
Do egzaminu maturalnego w roku 2017 przystąpiło 84 absolwentów. Po sesji majowej zdawalność wynosiła 99%, co było najlepszym wynikiem w powiecie nowotarskim, natomiast zdawalność po wszystkich sesjach w 2017r. osiągnęła 100%.
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Najlepszy wynik w szkole uzyskany z języka angielskiego81,5% jest nie tylko najlepszym wynikiem w powiecie nowotarskim, ale i wyższym od średniego wyniku uzyskanego z tego przedmiotu w województwie małopolskim i kraju.
Średni wynik uzyskany w szkole z matematyki  – 70,2% okazał się być drugim wynikiem w powiecie nowotarskim i również wyższym od średniego wyniku w Małopolsce i kraju.

PRZEDMIOTY DODATKOWE
Wśród przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym średnie wyniki z języka niemieckiego 78%, języka angielskiego63,1%, matematyki48,1% i historii42,6% również są wyższe od wyników zarówno w powiecie, województwie, jak i kraju.

NAJLEPSI MATURZYŚCI
Najlepsze wyniki z przedmiotów obowiązkowych (egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego) i jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym w roku 2017 uzyskali:

  • Kamil Proszkowiec93,5%
  • Paweł Kowalik92,33%
  • Michał Kądziołka92,17%

MATURA 2016

NAJLEPSI MATURZYŚCI

Maturzyści, którzy uzyskali najlepszy wynik z 5 przedmiotów obowiązkowych (pisemne: j. polski, matematyka, j. obcy oraz ustne: j. polski, j. obcy) i jednego zdawanego na poziomie rozszerzonym:

  • Oliwia Jędrocha – średnia 96,83%
  • Karolina Malik – średnia 95,83%
  • Piotr Kardaś – średnia 95,17%

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Egzaminy pisemne – poziom podstawowy

Przedmiot Wynik w I LO Średni wynik w powiecie
Język polski 70,7% 67%
Matematyka 76,3% najlepszy wynik w powiecie 61%
Język angielski 80,9% 75%
Język niemiecki 89,3% 76%

Egzaminy ustne

  • Język polski – 66%
  • Język angielski – 81,9%
  • Język niemiecki – 85,6%

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Przedmiot Wynik w I LO Średni wynik w powiecie
Język polski 47,9% 59%
Biologia 39,5 % 37%
Chemia 66,7% najlepszy wynik w powiecie 35%
Fizyka 44,2% 50%
Geografia 51,3% 43%
Historia 57% 47%
Matematyka 54,3% najlepszy wynik w powiecie 41%
Język angielski 60,6% 59%
Język niemiecki 54% 56%

MATURA 2015

100% spośród 88 maturzystów zdało maturę, bez poprawek, jako jedyna szkoła w powiecie

Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2014 r ukończyli szkołę i przystąpili do matury, zdając ja w pierwszym terminie.
Liceum Romera uplasowało się na ósmym miejscu w województwie małopolskim, biorąc pod uwagę odsetek uczniów, którzy zdali maturę oraz procentowy wynik z dwóch obowiązkowych przedmiotów (j. polski, matematyka), osiągając odpowiednio 72,22 % z j. polskiego i 72,07 % z matematyki. Jest to najlepszy wynik w powiecie nowotarskim, tatrzańskim limanowskim i suskim.

100 % wyniki z matury pisemnej:
1. Bela Weronika 100% mat poziom podstawowy,
2. Tomasz Filipiak 100% mat poziom podstawowy
3. Adrian Luberda 100% mat poziom podstawowy
4. Niżnik Damian 100% mat poziom podstawowy
5. Łazarski Daniel, Talarek Małgorzata 100%– j. ang poziom pod.

NAJLEPSI MATURZYŚCI
Matura obowiązkowa + jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym
J.POLSKI PISEMNY
J. OBCY PISEMNY
MATEMATYKA PISEMNA
J.POLSKI USTNY
J. OBCY USTNY
Przedmiot dodatkowy poziom rozszerzony

Adrian Luberda – 98.7%
Filip Kubiński – 95,2%
Jakub Siwiec – 94,7%

MATURA 2015 – ŚREDNIA W LICEUM

I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
• J. polski pisemny – 72,2 % – drugi wynik w powiecie
• Matematyka pisemny – 72,1 % – najlepszy wynik w powiecie
• J. angielski pisemny – 85,1 – drugi wynik w powiecie
• J. polski ustny – 72,3 % – drugi wynik w powiecie
• J. angielski ustny – 82,7 % – najlepszy wynik w powiecie
• Matura obowiązkowa pisemna i ustna (5 przedmiotów) – 75,40 % – najlepszy wynik w powiecie.

II. PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO
• J. polski – poziom rozszerzony – 49,1 %
• Biologia – poziom rozszerzony – 46,9 %
• Fizyka poziom – rozszerzony – 52,7 % – najlepszy wynik w powiecie
• Geografia poziom – rozszerzony – 54 %
• Historia – poziom rozszerzony – 71,6 % – najlepszy wynik w powiecie
• Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 63,3 % – najlepszy wynik w powiecie
• Matematyka – poziom rozszerzony – 49,3% – najlepszy wynik w powiecie

Średni wynik z matury nieobowiązkowej 56 % – najlepszy wynik w powiecie.


WYNIKI MATURY MAJ 2014
100% spośród 94 maturzystów zdało maturę.

100 % wyniki z matury pisemnej:
Tomasz Bochacik 100% język angielski poziom podstawowy, matematyka poziom podstawowy i rozszerzony
Jakub Sroka 100% informatyka poziomrozszerzony
Natalia Szwancyber 100% język angielski poziom podstawowy
Alicja Kalbarczyk 100% język angielski poziom podstawowy
Edyta Węglarz 100% język angielski poziom podstawowy
Katarzyna Zięba 100% język angielski poziom podstawowy
Paulina Żółtek 100% język angielski poziom podstawowy
Jakub Sroka 100% język angielski poziom podstawowy
Gabriela Wójtowicz 100% język angielski poziom podstawowy
Adrian Zając 100% język angielski poziom podstawowy
Karol Migas 100% matematyka poziom podstawowy
Kamil Gawor 100% matematyka poziom podstawowy
Łukasz Kowalcze 100% matematyka poziom podstawowy
Jakub Sroka 100% matematyka poziom podstawowy.

Ponadto 39 uczniów otrzymało 100%wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego, a 22 100%wynik z egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Blisko 100 % wyniki matury pisemnej:

Danuta Repelowicz 99% język angielski poziom podstawowy, 97% poziom rozszerzony
Robert Wcisło 96% matematyka poziom rozszerzony
Anna Folwarska 96% język angielski poziom podstawowy
Przemysław Karkula 96% język angielski poziom podstawowy
Sylwia Kraus 96% język angielski poziom podstawowy
Robert Polanowski 99% język polski poziom podstawowy
Jagoda Smoleń 98% język angielski poziom podstawowy
Aleksandra Żądło 98% język angielski poziom podstawowy
Mateusz Bachorczyk 98% język angielski poziom podstawowy
Leszek Kwaśniowski 98% język angielski poziom podstawowy
Norbert Masłowski 98% język angielski poziom podstawowy
Robert Wcisło 98% język angielski poziom podstawowy
Anna Wicher 97% język angielski poziom podstawowy
Karolina Wacławik 96% język angielski poziom podstawowy
Dawid Rychlik 96% matematyka poziom podstawowy
Adrian Zając 96% matematyka poziom podstawowy.

 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

J. polski pisemny – 73,5 % – najlepszy wynik w powiecie
Matematyka pisemny – 73,6 % – najlepszy wynik w powiecie
J. angielski pisemny – 86,2 – najlepszy wynik w powiecie
J. polski ustny – 81,6 % – trzeci wynik w powiecie
J. angielski ustny – 84,1 % – drugi wynik w powiecie
Matura obowiązkowa pisemna – 77,77% – najlepszy wynik w powiecie
Matura obowiązkowa pisemna i ustna (5 przedmiotów) – 77,26 % – najlepszy wynik w powiecie.

PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO

J. polski – poziom rozszerzony – 76,2 % – najlepszy wynik w powiecie
Biologia – poziom rozszerzony – 51,7 % – piąty wynik w powiecie
Fizyka poziom – rozszerzony – 46,1 % – drugi wynik w powiecie
Geografia poziom – rozszerzony – 70 % – najlepszy wynik w powiecie
Historia – poziom rozszerzony – 62 % – drugi wynik w powiecie
Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 45,7 % – trzeci wynik w powiecie
Informatyka – poziom rozszerzony – 100 % -najlepszy wynik w powiecie
Średni wynik z matury nieobowiązkowej – 60,55 % – najlepszy wynik w powiecie


WYNIKI MATURY MAJ 2013

MATURA OBOWIĄZKOWA.

Język polski pisemny – 69,4 % – drugi wynik w powiecie, wynik wyższy o 12,4 % w stosunku do kraju
Matematyka – 79,4 % – najlepszy wynik w powiecie, wynik wyższy o 22,4 % w stosunku do kraju
Język angielski pisemny – 81,8 % – drugi wynik w powiecie, wynik wyższy o 12,8 % w stosunku do kraju

Matura obowiązkowa pisemna – 79,9% – najlepszy wynik w powiecie

MATURA NIEOBOWIĄZKOWA

Język polski rozszerzony – 76 % – wynik wyższy o 9 % w stosunku do kraju
Biologia rozszerzona – 41 %
Chemia rozszerzona – 57,7 % wynik wyższy o 16,7 % w stosunku do kraju.
Fizyka rozszerzona – 61,7 % wynik wyższy o 12,7 % w stosunku do kraju
Geografia podstawowa – 56 % wynik wyższy o 18 % w stosunku do kraju
Geografia rozszerzona – 47,3 %
Historia podstawowa – 57,5 % wynik wyższy o 3,5 % w stosunku do kraju
Historia rozszerzona – 52,8 %
Matematyka rozszerzona – 72,2 % wynik wyższy o16,2 % w stosunku do kraju
Wiedza o społeczeństwie podstawowa – 53% wynik wyższy o 8 % w stosunku do kraju
Wiedza o społeczeństwie rozszerzona – 46,2 %
Język angielski pisemny rozszerzony – 68 %
Informatyka rozszerzona – 82 % wynik wyższy o 31 % w stosunku do kraju
Filozofia podstawowa – 58 % wynik wyższy o 19 % w stosunku do kraju
J. niemiecki podstawowy – 88 % wynik wyższy o2 9 % w stosunku do kraju
J. niemiecki rozszerzony – 76 %
Historia sztuki rozszerzona – 71 % wynik wyższy o18 % w stosunku do kraju
Historia muzyki – 76 % wynik wyższy o 26 % w stosunku do kraju

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie