Nagroda Starosty

W dniu 24 czerwca br. w Nowym Targu Dominik Filipczak z klasy 2b odebrał  Nagrodę Starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Dyplomy oraz upominki wręczał uczniom Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber i Wicestarosta Bogusław Waksmundzki.