Profilaktyka zdrowia

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację o celach programów w jakich Państwa dzieci biorą udział oraz prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi ulotkami i prezentacją.

1.WYBIERZ ŻYCIE-PIERWSZY KROK– profilaktyka raka szyjki macicy.
a. Cel główny programu: zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

b. Cele szczegółowe:
Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV
w jego powstawaniu
• Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki
macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna)
• Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez
całe życie
• Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym
• Dostarczanie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne

2.ARS CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ. BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD NAŁOGÓW. Celem programu jest dostarczenie młodzieży rzetelnej i przydatnej życiowo wiedzy, zwłaszcza zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu etylowego, nikotyny, narkotyków. Podczas programu zostaną zaprezentowane Państwa dzieciom narzędzia do pogłębiania wiedzy i zdobycia umiejętności, które ochronią ich w szczególnym okresie życia jakim jest wczesna dorosłość. Centralnym tematem naszych zajęć, jest wpływ używania substancji psychoaktywnych na ludzką miłość. Ludzkiej miłości nie służy picie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie narkotyków.

Font Resize
Contrast