Ogłoszenie

Świadectwa maturalne wydawane będą
27 czerwca 2014 od godziny 11:00.