Akcja krwiodawstwa

18 marca 2019 r. przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oddział w Nowym Targu oraz Klub HDK IPA w Nowym Targu odbyła się w naszej szkole akcja Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem „Twoja krew- darem życia”. Uczestnikami akcji byli uczniowie klas trzecich oraz absolwenci naszej szkoły, łącznie 21 osób, dzięki którym udało się pozyskać ponad 9 litrów krwi. Oddanie krwi to bardzo szlachetny gest. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKI KRWIODAWCOM, którzy podzielili się cząstką siebie i serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach.