„KAŻDA KROPLA JEST WAŻNA”

9 marca 2020r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wykazali się nie małą odwagą i sercem i przystąpili do akcji Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi ,,Kropla” w Nowym Targu.
Możemy być dumni, że tak popularna i ciągle żywa jest w naszej szkole tradycja życiodajnego wolontariatu. Uczniowie I LO regularnie, dwa razy w roku od wielu lat dzielą się swoją krwią pokazując w ten sposób, że wkraczając w dojrzałość potrafią dokonać ważnych moralnych wyborów oraz, że nieobca jest im empatia i wrażliwość na potrzeby innych.
Oddanie krwi to bardzo szlachetny gest. Bardzo dziękujemy wszystkim Krwiodawcom, którzy podzielili się cząstką siebie i serdecznie zachęcamy do udziału kolejnych. ❤