Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września o godzinie 9.00 dla klas pierwszych a dla

klas drugich i trzecich o godzinie 10.00. 

 

Klasy pierwsze prosimy o wchodzenie głównym wejściem w maseczkach i po dezynfekcji rąk  kierowanie się na halę sportową.

 


Klasy drugie wchodzą wejściem bocznym ( od strony biblioteki) a klasy trzecie wejściem od boiska szkolnego.  Uczniowie  w maseczkach i po dezynfekcji rąk kierują się bezpośrednio do klas tak jak wskazano poniżej:

klasy:

2a –  22A

2b- 11A

2c- 12A

2d- 17J

2e- 7J

2f- 23A

3a- 15J

3b- 2J

3c- 13A

3d- 22J

 

Rodzice uczniów nie mają możliwości wstępu do budynku szkoły.