• Wyniki maturzystów Romera

    Tegoroczna matura przyniosła bardzo dobre wyniki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Średnia w szkole (90 maturzystów) z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (j....
  • Odbiór świadectwa dojrzałości

    Drodzy Maturzyści! Wyniki egzaminu dojrzałości będą do odebrania 5 lipca 2022r. od godz. 8.00 Maturzyści, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę,...