Uwaga! Odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy Maturzyści!

Wyniki egzaminu dojrzałości będą do odebrania 7 lipca 2023r. od godz. 8.00 – 11.00

Maturzyści, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze świadectwo w ich imieniu. Wzór upoważnienia znajduje się tu:

upoważnienie do odbioru zaświadczenia (POBIERZ)