Drodzy Maturzyści!

Wyniki egzaminu dojrzałości będą do odebrania 7 lipca 2023r. od godz. 8.00 – 11.00

Maturzyści, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze świadectwo w ich imieniu. Wzór upoważnienia znajduje się tu:

upoważnienie do odbioru zaświadczenia (POBIERZ)

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie