Wysoka Kapituła XIII Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego przyznała naszej szkole tytuł Wyróżnionej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2024. Tytuł ten otrzymują szkoły, w których edukacja społeczna, europejska, prawna stoi na wysokim poziomie.

 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie