Drodzy Maturzyści!

Wyniki egzaminu dojrzałości będą do odebrania 9 lipca 2024r. od godz. 9.00 – 12.00

Maturzyści, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze świadectwo w ich imieniu. Wzór upoważnienia znajduje się tu:

upoważnienie do odbioru zaświadczenia (POBIERZ)

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie