SZANOWNI PAŃSTWO W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W celu wzmocnienia współpracy między szkołą a, uczniami i rodzicami, utworzyliśmy FORMULARZ ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY lub anonimowa.skrzynka[at]romer.nowotarski.edu.pl.

W ANONIMOWEJ SKRZYNCE NA SYGNAŁY rodzice oraz uczniowie mogą przesyłać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic/opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce ma w Szkole dyrektor i pedagog szkolny. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Telefony alarmowe:

 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 112 – numery alarmowe z telefonu komórkowego
 • 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 800 120 226 – Infolinia Policji (połączenie bezpłatne)

Telefony służb miejskich:

 • 18 267 62 20 – Komisariat Policji w Rabce – Zdroju
 • 18 267 92 63 – Straż Miejska
 • 18 267 98 68 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFOLINIE POMOCOWE

 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
 • 801 140 068-„Pomarańczowa linia” –pomoc rodzicom dzieci pijących alkohol
 • 800 120 359 – Narkomania , Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
 • 116 111 telefon zaufania dla młodzieży
 • 22 118 92 92 – Biura Porad Obywatelskich Warszawa
 • 18 267 76 04 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce – Zdroju
 • 18 266 42 07- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 • 338742404-Okręgowy Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
 • 338742218 wew. 25- Pedagog szkolny
 • Wychowawcy klas

Bezpieczeństwo w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera Procedury i Regulaminy

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1.pdf

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

w budowie

w budowie

w budowie